Regulamin:

 • 1. Portal b2bfirmy.pl, jest udostępniany przez firmę Zakupy do domu Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 191.
 • 2. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu dot. warunków korzystania i dodawania swojego przedsiębiorstwa do Katalogu Firm , oraz że w pełni akceptuje jego postanowienia.
 • 3. Dodanie firmy do Katalogu Firm odbywa się przez zgłoszenie przedsiębiorstwa lub osoby. Następnie po umieszczeniu wygenerowanego kodu na dodanej stronie i akceptacji przez administratora, dane zgłaszającego są widoczne w katalogu.
 • 4. Dodanie firmy do Katalogu Firm jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przechowywanie danych w bazie Katalogu Firm i Instytucji oraz upublicznienie ich w katalogu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). Publikowane nie będą jedynie dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za dodawanie przedsiębiorstwa.
 • 5. Użytkownik, dodając swoją firmę do Katalogu Firm oświadcza, że podane w formularzu informacje są prawdziwe.
 • 6. W przypadku podania nieprawdziwych danych o przedsiębiorstwie lub słów kluczowych, spółka Zakupy do domu zastrzegają sobie prawo do żądania poprawy przedstawionych danych pod groźbą przedterminowego usunięcia firmy z KATALOGU.
 • Wpis zwykły - koszt wpisu - (2,44)
 • - wpis może znajdować się w 1 kategoriach
 • Wpis wyróżniony - koszt wpisu - (6, 10 PLN)
 • - wpis może znajdować się w 2 kategoriach
 • - wpis najwyżej w swoich podkategoriach
 • - link do strony dodatkowo na podstronie Przyjaciół
 • - wpis dodatkowo wyróżniony kolorystyczną ramką
 • Wpis premium - koszt wpisu (12, 20 PLN)
 • - wpis może znajdować się w 3 kategoriach
 • - wpis najwyżej w swoich podkategoriach
 • - wpis najwyżej w swoich kategoriach
 • - wpis najwyżej we wszystkich podkategoriach
 • - wpis najwyżej we wszystkich kategoriach
 • - link do strony dodatkowo na podstronie Przyjaciół
 • - wpis dodatkowo wyróżniony kolorystyczną ramką
 • Wpis Gold - koszt wpisu - (122 PLN)
 • -wpis może znajdować się w 5 kategoriach
 • -wpis najwyżej w swoich podkategoriach
 • -wpis najwyżej w swoich kategoriach
 • -wpis najwyżej we wszystkich podkategoriach
 • -wpis najwyżej we wszystkich kategoriach
 • -wpis najwyżej w swoich wynikach wyszukiwania
 • -link do strony dodatkowo na podstronie Przyjaciół
 • -wpis posiada bezpośredni link do strony we wszystkich podstronach na których się znajduje
 • -link do strony na wszystkich podstronach serwisu w bocznym menu
 • -link do strony rotacyjnie w okienku reklamowym
 • -wpis dodatkowo wyróżniony kolorystyczną ramką
 • -powyższe wyróżnienia obowiązują przez 30 dni od aktywowania strony w serwisie
 • Wszystkie płatności SMS obsługuje dotpay.pl
 • Regulamin usługi dostępny jest pod adresem :Regulamin
 • Formularz do składania ewentualnych reklamacji znajduje się pod adresem :Reklamacje
 • 9. Zakupy do domu Sp. z o. o. nie zwraca dokonanej opłaty w przypadku naruszenia regulaminu Katalogu.
 • 11. Użytkownik ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dot. swojego przedsiębiorstwa, a także do żądania usunięcia tych danych z bazy Katalogu Firm. W tym celu osoba podana w formularzu jako odpowiedzialna za figurowanie firmy w Katalogu Firm, powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do zespołu b2bfirmy.pl, korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formularzu.
 • 12. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania w formularzu słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także obrażania osób trzecich.
 • 13. Zakupy do domu Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z katalogu.
 • 14. Zakupy do domu Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z dnia 18.07.2002 r), oświadcza, że osoba reprezentująca daną firmę, musi wyrazić zgodę na przesyłanie do niej informacji handlowych. Nie wyrażenie zgody, nie wpływa na proces rejestracji.
 • 15. Zakupy do domu Sp. z o. o. zapewnia zachowanie bezpieczeństwa danych firm, dostępność oraz prawidłowe funkcjonowanie Katalogu firm i Instytucji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu:
 • o działania hackerów i złodziei,
 • o niepoprawnego zarządzania kontem, w tym udostępnienia hasła innym osobom przez zleceniobiorców,
 • o sytuacji nieprzewidywalnych.
 • 16. Zakupy do domu Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do:
 • o okresowego wyłączania Katalogu Firm lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia,
 • o usuwania lub blokowania kont użytkowników w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
 • o wprowadzania zmian w wpisach dokonanych przez użytkowników,
 • o zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia o tym użytkowników.
 • 17. Zakupy do domu Sp. z o. o. zobowiązuje się do nieprzekazywania w żaden sposób informacji o użytkownikach innym firmom, instytucjom i osobom z wyłączeniem policji, prokuratury, sądu i innych uprawnionych organów, którym dane o użytkownikach udostępniane są w przypadku złamania prawa przez użytkownika lub wydania przez ten organ odpowiedniego nakazu udostępnienia danych zgromadzonych w Serwisie.
 • 18. W przypadku podjęcia przez użytkownika działań niezakazanych w tym regulaminie, a uznanych przez Zakupy do domu Sp. z o. o. za niewłaściwe lub niepożądane, Zakupy do domu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Niezastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób.