Trzeba dotrzeć do uczestników, wypromować event, załatwić smaczny catering i zakwaterowanie. Znaczenie mają również obsługa techniczna, transport, atrakcje, oprawa plastyczna, materiały konferencyjne, sponsorzy. Niezwykle ważny jest także dobór właściwych prelegentów, którzy muszą prowadzić odpowiednio program, wzbudzić ciekawość wśród uczestników, podtrzymać ich zaangażowanie w zajęcia. Uczestnicy chcą też komfortowo odpocząć podczasWIĘCEJ