Co wchodzi w zakres obsługi nieruchomości komercyjnych?

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nie jest wbrew temu co może wydawać się osobom niezaznajomionym z tematyką zadaniem łatwym. Konieczne jest bowiem zadbanie o prawidłowe funkcjonowanie takiego obiektu, jak również regularne dokładanie wszelkich starań, aby sprostać wymogom i oczekiwaniom jego użytkowników. W ramach dzisiejszego artykułu przyjrzymy się nieco bliżej temu, co oznacza termin obsługa nieruchomości biurowych.  Zapraszamy do lektury!

Specjaliści z tego zakresu sprostać muszą znacznej ilości wymogów. Musza oni na przykład regularnie negocjować oraz finalizować umowy o dostarczanie usług z firmami zewnętrznymi. Na ich barkach spoczywa także odpowiedzialność za optymalne wykorzystanie całej dostępnej powierzchni użytkowej obiektu, tak aby możliwe było wygenerowanie z jej wynajmu lub odsprzedaży maksymalnego zysku, przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim użytkownikom wysokiego komfortu pracy i dostępu do wszelkich niezbędnych udogodnień podyktowanych specyfiką wykonywanej pracy lub realizowanych projektów.

Muszą oni także regularnie dbać o kwestie, które wielu czytelnikom wydawać mogłyby się błahe, jednakże bez nich obsługa nieruchomości komercyjnej byłaby utrudniona lub wręcz niemożliwa. Mowa tu przede wszystkim o zapewnieniu stałych dostaw prądu, wody i gazu, a także zagwarantowanie wystarczająco wysokich standardów sanitarnych poprzez zadbanie o regularne odprowadzanie nieczystości, a w obecnej sytuacji epidemiologicznej – także o częste dezynfekowanie powierzchni, z których korzystają wszyscy użytkownicy danego obiektu.

Obsługa budynku o przeznaczeniu komercyjnym to także konieczność zadbania o jego pełne bezpieczeństwo, bowiem niejednokrotnie użytkownicy przechowują w jego pomieszczeniach wartościowe przedmioty czy wysoce zaawansowane urządzenia umożliwiające wykonywanie powierzonych im zadań zawodowych. Nie może dojść do sytuacji, gdy na skutek nieuwagi nadzorców zostaną one wykradzione lub uszkodzone, bowiem może to przełożyć się bezpośrednio na niemożność wykonywania pracy oraz poniesienie przez użytkowników znacznych, niespodziewanych kosztów, na które niejednokrotnie nie mogą oni sobie pozwolić.

Osoby zarządzające obiektem zobowiązują się także do nadzoru nad uiszczanym przez jego użytkowników czynszem, przygotowywaniem raportów finansowych oraz corocznych zestawień. Pozwala to na rozdzielenie ponoszonych kosztów pomiędzy wszystkich najemców oraz optymalizację cen, tak aby nie tylko utrzymać w budynku obecnych użytkowników, jak również – zachęcić do korzystania z niego nowe osoby prywatne i firmy, co z kolei przekładać się będzie na generowanie przez budynek optymalnych zysków.
Jak więc doskonale widać, zarządzanie obiektem typowo komercyjnym nie jest zadaniem łatwym, bowiem obejmuje szerokie spektrum obowiązków i zadań do wykonania. Jeżeli jednak nad budynkiem pieczę trzyma zespół profesjonalistów, możemy mieć przekonanie graniczące z pewnością, że wszelkie kwestie finansowe i umowy z firmami zewnętrznymi są realizowane na bieżąco, natomiast komfort najemców nie tylko utrzymywany jest na stałym poziomie, ale także – regularnie podnoszony.

admin
Author: admin