Specyfika pracy inspektora nadzoru

Praca inspektora nadzoru budowlanego jest wysoce specyficzna – wielu z nas wydaje się, że odpowiada on po prostu za właściwą realizację projektów ściśle związanych ze wznoszeniem, modyfikacją, rewitalizacją i ekspansją obiektów zarówno użytku publicznego jak i prywatnych. Okazuje się jednakże, że jego zakres odpowiedzialności jest o wiele szerszy oraz obejmuje multum aspektów, o których mogliśmy nawet nie zdawać sobie sprawy. W niniejszym artykule postanowiliśmy popatrzeć dokładniej na specyfikę pracy tej profesji, o której tak mało wiemy.

Nie lada zaskoczeniem dla osób niezaznajomionych z tematyką budowlaną jest wiadomość, że za prawidłową jakość i zgodnym z projektem oraz obowiązującymi przepisami wykorzystaniem materiałów zarówno tych przeznaczonych do konstrukcji jak i pozostałych odpowiada inspektor nadzoru budowlanego. Oznacza to, że w przypadku, gdy stwierdzi on zastosowanie podczas realizacji przedsięwzięcia cegieł, rynien, dachówek, czy elementów dekoracyjnych, które znacznie odbiegają specyfiką od tych, które ujęte zostały w projekcie wstępnym oraz za które pobrana została od inwestora opłata, musi on natychmiast zgłosić to odpowiednim organom. Nie zrobienie tego skutkować będzie pociągnięciem do odpowiedzialność karnej, gdyż jest to zatajenie istotnych pod względem bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji budynku danych.

Jednym z podstawowych działań inspektora nadzoru przed przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego jest sprawdzenie potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami posiadanych uprawnień zatrudnionych pracowników, w tym szczególnie dotyczących wykonywania prac niebezpiecznych, użytkowania maszyn oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. O stwierdzonych nieprawidłowościach informuje kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację inwestycji, który wymienia pracownika nie posiadającego uprawnień lub kieruje go na stosowne przeszkolenie.

Jeżeli mowa o pracy inspektora nadzoru, nie możemy zapomnieć o wydawaniu opinii o stanie oraz jakości budynku lub obiektu użyteczności publicznej przed jego oddaniem inwestorowi. Podczas kontroli wystąpić mogą nieścisłości lub niedociągnięcia, które to po wskazaniu zostać powinny jak najszybciej usunięte. Nie usunięcie usterek spowoduje negatywne zaopiniowanie budowy co skutkować będzie dla inwestora brakiem możliwości korzystania z wybudowanego obiektu do określonych w planie budowy celów. Trudnym i złożonym zadaniem, które jest obowiązkiem inspektora nadzoru jest kontrola zarówno finansów jak również wywiązanie się firmy budowlanej realizującej projekt z przedstawionego przed i po realizacji kosztorysu. To właśnie dzięki sumiennej pracy tego eksperta można wyeliminować wiele problemów takich jak nieuzasadnione oszczędności na materiałach, zastosowanie materiałów nietrwałych, niebezpiecznych lub służących do innych celów czy łapówki, które to problemy są bardzo istotne dla właściwej współpracy między zainteresowanymi stronami. Posiadając tę wiedzę będziemy lepiej zorientowani jak może i powinna wyglądać nasza współpraca z inspektorem nadzoru przy realizacji ewentualnej inwestycji, jakie są jego obowiązki, co pozwoli na uniknięcie nieporozumień i umożliwi sprawniejsze finalizowanie inwestycji.

admin
Author: admin